Ochrana osobních údajů

Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spracovávame len tie informácie a osobné údaje, ktoré nám vy sami poskytnete, a to buď priamo pri objednávke tovaru, alebo vašim používaním webových stránok www.bikero.sk. Ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.bikero.sk a kamenných predajní nespracovávame a nezhromažďujeme žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať akúkoľvek špecifickú osobu, pokiaľ nám osobné údaje neposkytne táto osoba sama a dobrovoľne.

Sme bikero.cz s.r.o., so sídlom Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 Karlín, IČO: 01411268, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206140, a sme správcovská. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES.

 

Budeme teda spracovávať a zhromažďovať tieto osobné údaje:

- Meno a priezvisko
- pohlavie
- sociodemografické dáta (jazyk nastavený vo webovom prehliadači, krajina užívateľa podľa IP adresy)
- e-mailová adresa a telefónne číslo
- adresa pre doručenie tovaru
- informácie o internetovom prehliadači, ktorý používate

Ak to teda povieme jednoducho na príklade. Pokiaľ u nás nakúpite, potrebujeme vaše meno a priezvisko, aby sme mali istotu, že komunikujeme skutočne s vami. Rovnako budeme potrebovať vašu emailovú adresu alebo telefónne číslo, aby sme vám mohli dať vedieť, že objednávka je v poriadku a že už sa na jej expedícii pracuje. Vašu adresu budeme potrebovať, aby sme vedeli, kam vám tovar môžeme poslať.

Navyše tým, že budeme poznať vaše meno a priezvisko dokážeme tiež odvodiť vaše pohlavie, z adresy kraj, v ktorom žijete a ďalšie sociodemografické dáta, ktoré sa nám môžu hodiť pre ďalšiu cielenú marketingovú komunikáciu. Naše systémy taktiež zaznamenávajú históriu vašich objednávok.

Pokiaľ ste nám to povolili, tak tiež pracujeme s tzv. cookies; či získavame informáciu o vašom operačnom systéme pre optimálne zobrazenie stránok atď. Informácie týkajúce sa cookies sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Týmito všetkými informáciami sa snažíme spríjemniť vám proces nákupu a poskytnúť vám bezproblémový servis. Vaše osobné údaje ale pozorne strážime, nebojte.

 

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

- Poskytnete nám ich vy sami
- Odvodíme si ich automaticky z vami poskytnutých dát
- Získame ich prostredníctvom tzv. cookies

 

Na aké účely a na základe akého právneho titulu zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov vykonávame?

Primárnym účelom je plnenie zmluvy o kúpe tovaru, ktorú s nami uzavrieme. Aby sme túto zmluvu mohli splniť, musíme poznať vaše osobné údaje.

Osobné údaje ale zhromažďujeme a spracovávame aj z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti (to sa týka napr. archivácii daňových dokladov) alebo na základe nášho oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom môže byť napr. uchovanie údajov pre prípad ďalších úkonov spojených s kúpnou zmluvou, ako je riešenie reklamácie tovaru, alebo pre prípad sporu, napríklad práve z dôvodu reklamácie tovaru. Oprávneným záujmom je však aj zasielanie reklamných oznámení na tovar či služby súvisiace so skôr objednaným plnením.

Okrem vyššie uvedených účelov môžeme spracovávať vaše osobné údaje aj na základe udeleného súhlasu. Súhlas, ktorý nám udelíte, slúži výhradne pre vhodnú ponuku tovaru a služieb, ktoré vám môžeme poskytnúť.

Nechceme vás obťažovať zbytočnou a nevhodnou komunikáciou, preto zhromažďované osobné údaje využívame na to, aby sme lepšie spoznali Vaše potreby a boli Vám schopní ponúknuť vhodné produkty. Môže to byť predajná ponuka produktov, informácie o akciách a súťažiach, o novinkách.
Na komunikáciu s vami využívame množstvo kanálov – e-mailovú komunikáciu či správy (alebo tiež vyskakovacie okná) v internetovom prehliadači. Samotnému použitiu informácií predchádza ich spracovanie, jedná sa najmä o tzv. marketingové spracovanie dát. Spracovanie môže byť ako manuálne, tak automatizované.

 

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracovávame vždy po dobu trvania zmluvného vzťahu a potom minimálne do uplynutia premlčacej lehoty k nárokom vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu.
Ak nám vyplýva archivačná povinnosť zo zákona, dodržujeme zákonom stanovenú archivačnú dobu.V prípade vami udeleného súhlasu na zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov budú tieto dáta u nás v bezpečí uložené po dobu 5 rokov.
V prípade skončenia platnosti a účinnosti súhlasu budú vaše osobné údaje, ktoré sú spracovávané na marketingové účely, vymazané alebo spracovávané iba v rozsahu a na účely, na ktoré nie je podľa právnych predpisov nutný súhlas.

 

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Existujú situácie, kedy odovzdáme vaše osobné údaje tretím subjektom:
- Odovzdanie tovaru a vašich osobných údajov vami zvolenému dopravcovi
- Odovzdanie tovaru a vašich osobných údajov subjektu, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner
- Využitie služieb externej účtovnej spoločnosti, daňového poradcu, advokátov či ďalšieho poradcu s povinnosťou mlčanlivosti

 

Ako môžete súhlas, ktorý ste nám dali odvolať?

Vami udelený súhlas je samozrejme dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Neudelenie súhlasu alebo jeho prípadné odvolanie nebude mať akýkoľvek dopad na zmluvný vzťah medzi nami a vami.
Súhlas je možné jednoducho odvolať, a to pomocou odkazu uvedeného v každej e-mailovej správe, alebo keď nás budete kontaktovať na email obchod@bikero.sk alebo zaslaním oznámenia na sídlo spoločnosti. Súhlas môže byť odvolaný iba písomne. V prípade odvolania súhlasu budeme vychádzať z predpokladu, že si už neželáte, aby sme naďalej spracovávali Vaše osobné údaje na marketingové účely, a to ani na základe prípadne skôr udelených marketingových súhlasov na akékoľvek špecifické činnosti.

 

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Okrem už spomínaného odvolania súhlasu so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov máte zo zákona niekoľko ďalších práv:
- Právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje
- Právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
- Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov
- Právo na prístup k vašim osobným údajom
- Právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov
- Právo na výmaz niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame

 

Kde môžete svoje práva uplatniť a ako?

Vždy sa na nás môžete obrátiť, a to buď poslať e-mail na adresu obchod@bikero.sk, alebo nám písomnou formou napísať a zaslať žiadosť na adresu sídla spoločnosti.

Všetky odpovede týkajúce sa ochrany osobných údajov vám poskytneme bezplatne. Len ak by bola vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov, alebo môžeme odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach sa vám budeme snažiť poskytnúť čo najskôr, najneskôr však do 1 mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení a dôvode tejto situácie by sme vás samozrejme vopred informovali.

 

Informácie o cookies

Na našich webových stránkach využívame nasledujúce cookies súbory:

Nevyhnutné (technické) cookies:

Prostredníctvom týchto cookies ukladáme dáta o užívateľskej aktivite na webovej stránke. Medzi informácie, ktoré môžu byť uložené v technických cookies, patria napríklad informácie o prihlásení registrovaného užívateľa, jazykové preferencie užívateľa alebo stav košíka (uloženie produktov do košíka, možnosť dokončenia objednávky).

Tieto informácie používame na zabezpečenie bežného fungovania webových stránok. Bez ich využitia by nebolo možné napr. prihlásenie registrovaných užívateľov alebo objednávanie tovaru prostredníctvom e-shopu.

Analytické cookies:

Prostredníctvom týchto cookies zbierame anonymizované informácie o používateľoch našich webových stránok a ďalej údaje o užívateľskej aktivite na našich webových stránkach.

Konkrétne ide napr. o informácie o tom, aké zariadenie používateľ pre návštevu našich webových stránok používa, typ použitého operačného systému a internetového prehliadača, ktoré produkty si prezerá, a ďalej údaje o tom, ako často používatelia navštevujú naše webové stránky, ktoré karty na našich webových stránkach navštevujú, koľko času na nich strávia, na ktoré časti stránok klikajú a z akých zdrojov k nám prichádzajú (vyhľadávače, sociálne siete, tovarové agregátory).

Údaje sú zhromažďované prostredníctvom nástroja Google Analytics, ktorý všetky údaje anonymizuje. Tieto dáta sú teda anonymné a slúžia na poskytovanie agregovaných štatistík o návštevnosti webovej stránky ao interakcii užívateľov s webovou stránkou, tak aby bolo možné zlepšiť funkčnosť, kvalitu a užívateľskú skúsenosť na webových stránkach.

Reklamné cookies:

Prostredníctvom týchto cookies zbierame informácie o správaní konkrétneho užívateľa na našich webových stránkach, konkrétne ktorý tovar si prezeral. Na základe týchto informácií môžu byť užívateľovi zobrazované personalizované reklamy, a to priamo od nás, alebo od našich partnerov.

Dalšie informácie ku cookies:

Analytické a reklamné cookies využívame iba v prípade, že ste nám na to udelili súhlas. Aj keď ste tento súhlas udelili, nebudeme na vašom zariadení využívať cookies dlhšie ako 6 mesiacov, následne sa vás na udelenie súhlasu opäť opýtame.

Nastavenie cookies si môžete kedykoľvek zmeniť, a to prostredníctvom tlačidla v spodnej časti našich webových stránok.

 

Používame cookies týchto partnerov

Facebook
Facebook je sociálna sieť slúžiaca na komunikáciu medzi užívateľmi, udržiavanie vzťahov a zábave. Umožňuje zdieľať produkty a ďalšie stránky. Prihlásenie cez túto sieť umožňujeme prihlásenie k účtu.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook login
Platforma pre prihlásenie cez platformu facebooku.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook ads
Platforma pre reklamu na Facebooku, retargeting, meranie konverzií.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Google ads
Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií.
https://policies.google.com/privacy

Google analytics
Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie chovania užívateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania užívateľa a zacielenia personalizovanej reklamy.
https://policies.google.com/privacy

Google Pay
Platforma platenia cez službu Google Pay.
https://policies.google.com/privacy

Bing Ads
Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

Adform
Platforma pre bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií.
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Glami
Platforma pre vyhľadávanie oblečenia a doplnkov, retargeting, meranie konverzií.
https://www.glami.cz/info/podminky/privacy-checkout/

Heureka
Platforma pre vyhľadávanie a porovnávanie ceny tovaru.
https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/ochrana-sukromia/

Zboží
Platforma pre vyhľadávanie a porovnávanie ceny tovaru.
https://napoveda.zbozi.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

Mailkit
Nástroj pre rozosielanie hromadných emailov.
https://www.mailkit.com/cz/o-nas/podminky-zpracovani

Glami
Platforma na vyhľdávanie a porovnávanie ceny tovaru.
https://www.glami.cz/info/podminky/terms-privacy/

ApplePay
Platforma platenia cez službu ApplePay.
https://www.apple.com/legal/privacy/data/cs/apple-pay/

Comgate
Platobná brána.
https://www.comgate.cz/files/cg-zasady-vyuzivani-cookies-2022-11-25.pdf

Seznam
Platforma pre reklamu vo vyhľadávaní.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Nastavenie cookies pre lepší užívateľský zážitok
Tento web používa cookies na zabezpečenie najlepšieho používateľského zážitku. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení pri návšteve nášho webu. Pomáhajú nám analyzovať, ako web používate, a umožňujú nám zlepšovať a personalizovať naše služby. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte súhlas s používaním cookies, s použitím a odovzdávaním údajov o vašom správaní na webe a s použitím vašich osobných údajov pre personalizované aj nepersonalizované reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach našich partnerov. Nastavenie cookies, personalizácie a reklamy môžete upraviť kliknutím na tlačidlo „Upraviť nastavenia“. Kliknutím na „Odmietnuť všetko“ budú použité iba nevyhnutné cookies pre prevádzku webu. Viac informácií o spracovaní údajov nájdete na tejto stránke. stránke.
SúhlasímUpraviť nastaveniaOdmietnuť všetko